Kako čistim površine sa premazom ActiveCoat?

Jednostavno koristite uobičajene proizvode za čišćenje pH vrijednosti u rasponu 4 – 8 kada čistite površine tretirane sa ActiveCoat powered by TiTANO®.